DOOR FRAME

DOOR FRAME

Price per running Feet

Product details
 • Thickness: 110 mm / 100 mm
 • पिल्लर भएका र नभएका दुबै खालका भवनहरूमा फाइवरका चौकोसहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ । घाम–पानीले नविग्रने, सामान्य अवस्थामा आगोले विर्गान नसक्ने, किराले नखाने, केमिकल तथा एसिडले विगार्न नसक्ने यसका विशेषताहरू हुन् । उत्पादित सामान आफैमा आर्कषक रंगमा हुने हुनाले यसलाई थप रंग रोगन गर्नु त्यती जरुरी हुदैन । तथापि, आफ्नो इच्छा अनुसारको रंग लगाइ यसलाई थप आकर्षक बनाउन पनि सकिन्छ ।

 

Category:
 • Description
 • Reviews (0)

Description

DOOR FRAME : Price per running Feet

Product details
 • Thickness: 110 mm / 100 mm
 • पिल्लर भएका र नभएका दुबै खालका भवनहरूमा फाइवरका चौकोसहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ । घाम–पानीले नविग्रने, सामान्य अवस्थामा आगोले विर्गान नसक्ने, किराले नखाने, केमिकल तथा एसिडले विगार्न नसक्ने यसका विशेषताहरू हुन् । उत्पादित सामान आफैमा आर्कषक रंगमा हुने हुनाले यसलाई थप रंग रोगन गर्नु त्यती जरुरी हुदैन । तथापि, आफ्नो इच्छा अनुसारको रंग लगाइ यसलाई थप आकर्षक बनाउन पनि सकिन्छ ।
Note:
 • Price per Running Feet
 • All prices are NPR including VAT.
 • Fitting service charge extra: Rs.500 for Single & Rs.1000 for Double door panel.
 • Transportation charge: Pay by customer.
 • Fitting accessories: Manage by customer.
 • Panels are available in standard and custom sizes.

Contact Us:
Surya Kiran Fiber Industries
→Near Chitwan High School, Bharatpur Height, Chitwan (Showroom)
+977-56-417292 | 417182 (Factory) | 524110 (Showroom) 9855081790 | 9855081791
→Thapagaun, New Baneshwor, Kathmandu (Contact Office)
+977-01-5244261 9851115181 | 9855081565

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “DOOR FRAME”

You've just added this product to the cart:

Call Us Now