सुर्यकिरण फाइबरका उत्पादनहरु प्रयोग हुने मुख्य स्थानहरुः

  • स्थायी तथा अस्थायी निवासहरु
  • स्कुल, क्याम्पस, अस्पताल तथा संघसंस्थाका भवनहरु
  • प्रदर्शनी स्थलहरु, पार्टी प्यालेस तथा कन्फेरेन्स हलहरु
  • परियोजनाका कार्यालय एवं गोदाम घरहरु


Where can FRP products be used:

  • Residential Buildings
  • Schools, Colleges, Hospitals
  • Conference Halls
  • Project Sites